Aktualności

ZAPRASZAMY

Share Button

REGULAMIN

TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

O PUCHAR SOŁTYSA MROCZKOWA GOŚCINNEGO

 

FESTYNplakat-page-001

 

  1. CEL ROZGRYWEK

1.Popularyzacja siatkówki plażowej na terenie gminy Opoczno wśród mieszkańców, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

2.Promocja kultury fizycznej oraz budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych przez uczestnictwo i pomoc w organizowaniu imprez sportowych.

 

II.ORGANIZATOR

  1. Sekcja siatkarska Volley Żelazny Opoczno Sport Team.
  2. Sołtys Mroczkowa Gościnnego – Tomasz Sołtysiak.

 

III. Miejsce i czas rozgrywania zawodów:

Turniej odbędzie się 13 września 2015 r. (niedziela) od godz. 12:00 – boisko do siatkówki plażowej w parku w Mroczkowie Gościnnym. (potwierdzenie zgłoszenia drużyn od godz. 11:30).

 

IV.UCZESTNICTWO

1.Limit miejsc ograniczony. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

2.W przypadku kiedy do turnieju zgłaszają się osoby niepełnoletnie,

wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów na uczestnictwo w turnieju.

  1. Do rozgrywek może przystąpić każda para, która w określonym terminie dokona zgłoszenia telefonicznego do 11 września:

Rafał Skoczylas 697 918 046

Tomasz Sołtysiak 665 627 334

 

3.Uczestnicy:

Turniej otwarty. Kategoria mężczyźni open. W turnieju udział weźmie 12 najwcześniej zgłoszonych par zawodników.

 

  1. SYSTEM ROZGRYWEK

1.W turnieju zawodnicy rywalizować będą systemem brazylijskim.

2.W turnieju udział wziąć może maksymalnie 12 dwuosobowych zespołów.

3.Punktacja – mecze rozgrywane systemem: jeden set do 21 pkt.

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek poszczególnych kategorii w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

 

  1. SPOSÓB PROWADZENIA ROZGRYWEK

1.Turniej przeprowadzony jest w oparciu o oficjalne przepisy piłki siatkowej PZPS.

 

VII. SĘDZIOWIE

  1. Obsada sędziowska prowadząca turniej – sędzia główny spotkania.

 

VIII. NAGRODY

  1. Puchary dla trzech najlepszych par turnieju.